DARN THORN: ARCADIA IN GREY │ Sirius, Co. Cork → 13 September 2015

GALLERYARTIST

“Qesćnñ hâ imijz v ɖ rrl landscep, az reprizntd bî ɖ turiẓmindstri, impact on âr nośnz v rījnl îdntti”


N spīcñ v Arcedia…

NY SONIT

Ny hart, ny fês, ny her, ny yʈ, ny y
Ny lîf, ny lît, ny mūn, ny dōn, ny de
Ny sând, ny smel, ny têst, ny fīl, ny vy
Ny hôp, ny vim, ny plan, ny wrld, ny we

Ny ẃît, ny red, ny blu, ny grīn, ny gre
Ny dres, ny śuz, ny rñ, ny hat, ny hr
Ny nem, ny prîz, ny stunt, ny faund, ny fem
Ny gem, ny art, ny film, ny soñ, ny star

Ny luv, ny hom, ny dog, ny cat, ny car
Ny śrt, ny tî, ny côt, ny hed, ny hm
Ny scrt, ny tîts, ny śōl etseṭra.
So ẃn ɖ sún śînz brît on evrʈñ

It’s īzi t fgt, in Arcdi,
Wɖ hm n hr n y ɖr’z olso… m.

(Toms Hardli)

Ireland

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s