POEMS IN ÑSPEL: NEW SONNET by Thomas Hardly

NY SONIT

Ny hart, ny fês, ny her, ny yʈ, ny y
ny lîf, ny lît, ny mūn, ny dōn, ny de
ny sând, ny smel, ny têst, ny fīl, ny vy
ny hôp, ny vim, ny plan, ny wrld, ny we

ny ẃît, ny red, ny blu, ny grīn, ny gre
ny dres, ny śuz, ny rñ, ny hat, ny hr
ny nem, ny prîz, ny stunt, ny faund, ny fem
ny gem, ny art, ny film, ny soñ, ny star

ny luv, ny hom, ny dog, ny cat, ny car
ny śrt, ny tî, ny côt, ny hed, ny hm
ny scrt, ny tîts, ny śōl etseṭra.
So ẃn ɖ sún śînz brît on evrʈñ

it’s īzi t fgt, in Arcdi,
wɖ hm n hr n y ɖr’z olso… m.

MR BÎ TOṂS HARDLI
———
INDX V POWTS
MĪDIA-LNCSOL PLÊLISTS

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s