Category Archives: Ted Hughes

Clasics in Ñspel: THE THOUGHT FOX, by Ted Hughes

Poetry Foundation; photo by Reg Innell/Toronto Star via Getty Images.

Ted Hȳz

Ɖ ƮT-FOX

I imajin ɖs midnîtmomnt’s forist:
Smʈñ els z alîv
Bsd ɖ cloc’s lonlinis
N ɖs blanc pej ẃr mî fngrz muv.

Ʈru ɖ windo I si no star:
Smʈñ mor nir
Ɖo dīpr wɖn darcnis
Z enṭrñ ɖ lonlinis:

Cold, delic̣tli az ɖ darc sno
A fox’z nǒz tućz twig, līf;
Tū îz srv a muvmnt, ɖt nǎ
N agn nǎ, n nǎ, n nǎ

Sets nīt prints intu ɖ sno
Btwn triz, n weṛli a lem
Śado lagz bî stump n in holo
V a bodi ɖt z bold t cm

Acrs clirñz, an î,
A wîḍnñ dīṗnñ grīņis,
Briłntli, consntretidli,
Cmñ abt its ǒn biznis

Tl, wɖ a sudn śarp hot stnc v fox,
It entrz ɖ darc houl v ɖ hed.
Ɖ windo z starlis stl; ɖ cloc tics,
Ɖ pej z printd.

CLASICS IN ÑSPEL

ÑSPEL