DARN THORN: ARCADIA IN GREY │ Sirius, Co. Cork → 13 September 2015

GALLERYARTIST

“Qesćnñ hâ imijz v ɖ rrl landscep, az reprizntd bî ɖ turiẓmindstri, impact on âr nośnz v rījnl îdntti”


N spīcñ v Arcedia…

NY SONIT

Ny hart, ny fês, ny her, ny yʈ, ny y
Ny lîf, ny lît, ny mūn, ny dōn, ny de
Ny sând, ny smel, ny têst, ny fīl, ny vy
Ny hôp, ny vim, ny plan, ny wrld, ny we

Ny ẃît, ny red, ny blu, ny grīn, ny gre
Ny dres, ny śuz, ny rñ, ny hat, ny hr
Ny nem, ny prîz, ny stunt, ny faund, ny fem
Ny gem, ny art, ny film, ny soñ, ny star

Ny luv, ny hom, ny dog, ny cat, ny car
Ny śrt, ny tî, ny côt, ny hed, ny hm
Ny scrt, ny tîts, ny śōl etseṭra.
So ẃn ɖ sún śînz brît on evrʈñ

It’s īzi t fgt, in Arcdi,
Wɖ hm n hr n y ɖr’z olso… m.

(Toms Hardli)

Ireland

10/05/2016

Comments welcomed

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.