Powmz fṛm Uncl Arʈr: NEW SONNET

NY SONIT

Ny hart, ny fes, ny her, ny yʈ, ny y

Ny start, ny lît, ny mūn, ny dōn, ny de

Ny sns, ny sǎnd, ny smel, ny test, ny vy

Ny ćans, ny vim, ny vrv, ny wrd, ny we

Ny blac, ny red, ny blu, ny grīn, ny gre

Ny hat, ny śuz, ny rñ, ny dres, ny hr

Ny nem, ny prîz, ny stîl, ny frendz, ny fem

Ny gem, ny bc, ny film, ny soñ, ny star

Ny luv, ny hom, ny dog, ny cat, ny car

Ny gluvz, ny tî, ny cot, ny hed, ny him

Ny scrt, ny bra, ny scarf etseṭra.

So ẃn ɖ sún śînz brît on evrʈñ

It’s īzi t fget, in Arc̣di,

Wɖ him n hr n y ɖr’z olso… m.INDEX OF POETSMEDIA LINKS

25/04/2020

Comments welcomed

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.