Tag Archives: Kwang Young Chun

KWANG YOUNG CHUN: AGGREGATIONS │ Dovecot, Edinburgh → 26 September 2015

GALLERYARTIST

“Ynîtñ ɖ tṛdiśnz v mcñ n Īstn filoṣfi wɖ ɖ artist’s pêntrli intrest in Americn Abstract Xpreśnizm t criet wrcs v startlñ orijinaḷti”

BBC 5 August 2015
Rachel Will BLOUIN ART INFO 26 July 2015

Continue reading KWANG YOUNG CHUN: AGGREGATIONS │ Dovecot, Edinburgh → 26 September 2015